آزمایشگاه

    برای تولید سیم لاکی استاندارد و با کیفیت وجود آزمایشگاهی با تجهیزات پیشرفته و دقیق اجتناب ناپذیر است. آزمایشگاه شرکت سیم لاکی فارس نیز از همان روزهای نخستین راه اندازی شرکت با استفاده از امکانات و روش های مناسب و کارآمد کنترل های لازم را برای تولید سیم لاکی تحت استانداردهای ملی و بین المللی انجام داده است. این آزمایشگاه از سال 1374 به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد شناخته شده و در این زمینه هم آمادگی انجام همه آزمون های مورد نیاز سیم لاکی را دارد. دریافت پروانه استاندارد تشویقی در سال 1372 و پروانه استاندارد اجباری در سال 1373 که نام شرکت سیم لاکی فارس را به عنوان نخستین دریافت کننده این موارد ثبت کرده است حاصل تلاش های کارکنان آزمایشگاه و سایر قسمت های شرکت در گذشته بوده است. همچنین اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه با الگوی ایزو 17025 در سال 1393 و دریافت گواهینامه این استاندارد از دیگر افتخارات آزمایشگاه سیم لاکی فارس است.

    آزمون های استاندارد سیم لاکی شامل موارد متعددی است که از جهت مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی سیم لاکی را مورد آزمایش قرار داده تا در هر مورد از قابلیت سیم لاکی در آن آزمون اطمینان حاصل شود. جدولی زیر به طور خلاصه این آزمون ها را شرح می دهد :

 

نام آزمون

توضیحات

سنجش قطر

Diameter measurement

قطر سیم لاکی و سیم هادی به صورت جداگانه توسط میکرومتر اندازه گیری می شود.

کشش آنی

Jerk Test

سیم لاکی به صورت ناگهانی از دو طرف کشیده می شود تا میزان چسبندگی لاک و مقاومت آن در این شرایط بررسی شود.

پیچش سیم

Mandrel

مقاومت عایق در پیچش دور میله با قطر مشخص بدون ایجاد اشکالات مکانیکی.

درصد افزایش طول

Elongation

سیم لاکی به صورت تدریجی از دو طرف کشیده می شود تا میزان افزایش طول آن در نقطه پارگی مشخص شود.

فنریت

Spring Back

زاویه برگشت سیم لاکی در اثر جمع شدن تحت نیروی خاص و دور استوانه مربوطه اندازه گیری می شود.

انعطاف پذیری و چسبندگی لاک

Peel Test

میزان چسبندگی لاک بر روی سطح هادی در این آزمون بررسی می شود.

خراش پذیری

Abrasion

مقاومت سیم لاکی در برابر خراش توسط جسم سخت سنجیده می شود.

مقاومت الکتریکی

Electrical Resistance

مقاومت الکتریکی یک متر سیم لاکی اندازه گیری می شود. این آزمون به خلوص مس به کار رفته در سیم لاکی ارتباط دارد.

پیوستگی عایق

HVC

پوشش پیوسته و بدون نقص لاک بر روی سطح سیم هادی در این آزمون بررسی می شود.

پنچری

Pin Hole

عدم وجود پنچری در عایق سیم لاکی (در طول مشخص) در این آزمون بررسی می شود.

ولتاژ شکست

Breakdown Voltage

حداکثر ولتاژ تحمل شده توسط سیم لاکی تا نقطه شکست (اتصال) در این آزمون مشخص می شود.

شوک حرارتی

Heat Shock

مشخص شدن کلاس حرارتی لاک عایق به وسیله تحمل حرارت سیم لاکی در مدت 30 دقیقه

نرم شدن پوشش لاک

Cut Through

تحمل حرارتی لاک عایق در حرارت بالا و تحت نیرو در مدت 2 دقیقه بدون نرم شدن آن

ضریب تلفات دی الکتریک

Tangent Delta

مشخص شدن میزان تلفات دی الکتریک سیم لاکی در حین افزایش دما

لحیم پذیری

Solder ability

مدت زمان لحیم پذیری سیم لاکی در حرارت مشخص. توضیح اینکه این آزمون فقط برای لاک های لحیم پذیر انجام می شود.