سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سیم لاکی فارس به روز شد
1395/04/28


سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سیم لاکی فارس توسط ممیزان شرکت اس جی اس مورد ممیزی قرار گرفت و این شرکت موفق شد گواهینامه استاندارد ISO 9001 را با ویرایش جدید یعنی 2015 اخذ نماید. همچنین گواهینامه های استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 این شرکت تمدید گردید.