هفته سلامت
1392/01/25


به مناسبت هفته سلامت برنامه های متنوعی در شرکت سیم لاکی فارس برگزار شد. با توجه به شعار این هفته که جدی گرفتن فشار خون بود همه کارکنان مورد آزمایش فشار خون قرار گرفتند و توسط کارشناس بهداشت شرکت توصیه هایی به آنان گوشزد شد. از دیگر برنامه های اجرا شده در این هفته نمایش فیلم و تقدیر از کارکنان نمونه در زمینه برنامه های سلامت بود