استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت سیم لاکی فارس
1392/07/10


با توجه به اینکه شرکت سیم لاکی فارس همواره بر رعایت مسائل زیست محیطی در فرآیندهای خود تاکید داشته و از طرفی ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای کارکنان را وظیفه خود می داند اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شامل سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نموده است. بر این اساس و در پی ممیزی انجام شده در تیرماه سال جاری شرکت سیم لاکی فارس موفق به دریافت گواهینامه های این سیستم شد. این موفقیت بر همه تلاشگران در این زمینه تهنیت باد