تشکر و سپاس
1393/09/01

شرکت سیم لاکی فارس از همه عزیزانی که در نمایشگاه صنعت برق از غرفه این شرکت بازدید داشتند تشکر می نماید.