کمیته حفاظت و ایمنی برتر استان فارس
1394/03/12


طی مراسمی که روز 93/3/6 برگزار شد کمیته حفاظت فنی و ایمنی شرکت سیم لاکی فارس به عنوان کمیته برتر استان فارس انتخاب و معرفی گردید